• Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
Ács Alajos Stúdió Szatmárnémeti
spacer
Bessenyei Gedő István - Kányádi Szilárd
Bűneink árán
spacer
spacer
Prezentare

Ennek a darabnak nincsen főszereplője a szó hagyományos értelmében. Pontosabban, a főszereplő egy fogalom: a bűn. Még pontosabban a hét főbűn. Mi számít bűnnek ma, a XXI. század elején? Változott valami azóta, amióta azt a régi listát összeállították: kevélység, fösvénység, irigység, bujaság, torkosság, harag és a jóra való restség? Mi módon hálózzák be a hétköznapjainkat ezek a negatív jellembeli tulajdonságok, és milyen egyéb tettekre hajlamosíthatnak? A darab története szerint, emberek élik hétköznapjaikat és váratlanul olyan helyzetekben találják magukat, amelyek próbára teszik értelmi és ítélőképességüket. Legtöbben csak akkor ismerik fel bűnösségüket, amikor már késő, azon a ponton, ahonnan már lehetetlen megállítani az események menetét. A jelenetek látszólagos összevisszaságból fokozatosan derülnek ki az emberek és életek közötti kapcsolódási pontok.

 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát